Rapporter

"Vad är det för poäng med att skriva rapport? Ingen bryr sig ändå!"

Jag tror att det är den vanligaste åsikten jag hör. Men det är många som bryr sig.


Oftast kan det ta lång tid för att man ska kunna se ett återkommande mönster i något dåligt, och först då kan man arbeta för förbättring. Men ifall raporterna uteblir, uteblir även möjligheten att förbättra. För då tror arbetsgivaren att allt är frid och fröjd. 


Din rapport blir bevismaterial om att något är fel. Då förstår du hur viktig den är.Här nedan ser du en lathund för hur du rapporterar in Hot/Våld/Kränkning i Compass.


Om du av någon anledningen inte kommer in i Compass, maila din chef och valfritt skyddsombud om vad som har hänt.


Det finns även en rapporteringsfunktion i Reservsystem-appen på din tjänstetelefon.

Vi återkommer om dess funktioner när appen har utvecklats lite mer
Stay safe!

Compass

© Tomas Gustafsson 2019 All rights reserved