Korttidsförsening 1-14 minuter

© Tomas Gustafsson 2018 All rights resereved

Nu arbetar skyddsombuden med att kartlägga kortare förseningar på till och med 14 minuter. Det vill säga de förseningar som vi enligt avtal inte ska ha någon slags kompensation för.

 

Syftet med denna kartläggning är att få inblick i hur vår arbetsmiljö påverkas under sådana former och hur omfattande dessa förseningar egentligen är för olika yrkesgrupper.

 

Avtalet om ingen kompensation vid <15 min försening slöts för att ge en flexibilitet genom ett ömsesidigt "givande och tagande" mellan arbetsgivare och medarbetare. Till exempel att vi kan bjuda på vår tid vid kortare störningar mot att ibland kunna gå hem tidigare när tillfälle ges. Ett exempel på det är när en passåkande tågvärds- eller lokförarkollega "tar in tåget" åt en annan så denne kan sluta lite tidigare.

 

Då det nu verkar ha blivit avsevärt fler tillfällen där vi på både stations och trafiksidan "ger" än vad vi får möjligheter att "få tillbaka", anser vi att en mätning behövs.

 

För att vi ska kunna lyckas med denna kartläggning är ditt engagemang direkt avgörande. Du behöver registrera din korttidsförsening hos oss varje gång du har behövt jobba mer utan kompesation pga 1-14 min lång försening, t.ex att rast/paus eller hemgång har påverkats.

 

OBS! Registreringen sker helt anonymt och endast två skyddsombud hanterar informationen. En från ST och en från SEKO.

Registreringen tar bara ett par minuter att göra, men är mycket värd för att förbättra vår arbetsmiljlö.

 

 

Börja registrera här nedan ↓↓↓

 

SKYDDETS KARTLÄGGNING AV FÖRSENINGAR

(1-14 minuter långa)

Lokförare
Tågvärd
Stationsvärd/MTA
Viserande stationsvärd/KSV
 
 
 
Fordonet
Banan (signal/växel, mm)
Personal (t.ex sen avlösning el dyl)
Sprucken gångtid (ange plats och orsak i kommentarsfältet)
Kort vändtid (LF/TV/VS)
 
1-4 min
5-9 min
10-14 min
 
Förkortad obetald rast
Förkortad betald rast (måltidsuppehåll)
Förkortad/Utebliven paus
Övertidsarbete utan ersättning
Gångtid tog längre tid än schemalagt
Merförsening pga toalettbesök eller annan nödvändighet
Annat - specificera i kommentarsfältet
 
Hann inte äta
Stressade när jag åt / Åt i hytten
Hann inte gå på toaletten
Stressade vid toalettbesök för att inte orsaka merförsening
Generellt stresspåslag
Blev irriterad på min omgivning
Privatlivet påverkades
Annan konsekvens - specificera i kommentarsfältet
Ingen personlig konsekvens
 
Ja
Nej
Jag vet inte
 
Nej
Ja - skriv hur många och respektive minuter i kommentarsfältet