Här är ditt skyddsombud►

© Tomas Gustafsson 2018 All rights resereved

DINA RAPPORTER BEHÖVS!

 

Skyddsombudens arbete är beroende av att vi har underlag att visa arbetsgivaren och arbetsmiljöverket vilka arbetsmiljöproblem som finns, och hur de påverkar dig och dina medarbetare.

 

 

Så här går du till väga:

 

Tänk på att alltid ha mycket detaljer med i din rapport!

VAD hände?

Vad KUNDE ha hänt?

VAR hände det?

HUR hände det?

Hur reagerade de inblandade/de runtomkring (om det fanns några)?

 

Ju tydligare och utförligare, desto mer kommer det att hjälpa oss.

 

 

Skriv en rapport i Compass, eller i tjänstemobilens app Companion - Avvikelser.

 

Om det berör något som skyddsombuden omedelbart borde få vetskap om, ta en skärmdump (eller fotografera rapporten med mobilen) innan du skickar den, och skicka bilden till:

mtrp.so.pendelklubben@mtr.se eller so.pendelklubben@mtrpendeln.se

 

 

Om du redan har skickat rapporten via Companion och ändå vill uppmärksamma skyddsombuden på den så kan du klicka på "läs rapport" under fliken "avvikelser."

Skicka sedan rapportnumret (ser ut som #12345) till:

mtrp.so.pendelklubben@mtr.se eller so.pendelklubben@mtrpendeln.se

 

Du kan även skicka oss ett meddelande genom något av kontaktformulären här. Återigen, detaljer som tågnummer, tid  på dygnet och vilken spärr på stationen det gäller är viktigt att ta med. Om du vill att vi ska (eller låta bli att) ta kontakt med dig får du gärna vara tydlig med det.

 

 

Michaela Hasanovic

Hot, Våld och Kränkning - Lathundar

 

Det är tyvärr alldeles för många som inte skriver rapport vid dessa tillfällen. Orsakerna är flera. En av dem är att man inte vet hur man ska göra.

Här nedan finner du två lathundar, enbart för Hot, Våld och Kränkningsrapportering. Den ena är för Compass, det är sidan på nätet som man kan logga in på och som Station använder sig oftare av. Och den andra är för Companion, dvs appen i tjänstemobilen.

 

Klicka på utöka-fyrkanten högst upp till höger för att kunna läsa dokumentet! 

 

Hot, Våld och Kränkning hör INTE till våra arbetsuppgifter! Det kan jag inte nog poängtera. Vår arbetsmiljö skall vara trygg och säker. Så rapportera in, även om du tycker att det är "vardagsmat".

 

Vad som många heller inte vet, är att om man blir fotograferad eller filmad utan att ha givit tillstånd till det, klassas det som Hot!